Venci d.o.o. je osnovan 1990. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću, a kao takvo posluje i danas. Od samih početaka glavni cilj tvrtke je bio zadovoljavanje potreba kupaca ponudom kvalitetnih proizvoda uz vrhunsku uslugu i odnos prema kupcima.

Osnovna djelatnost tvrtke je veleprodaja i maloprodaja sredstava za zaštitu bilja, sjemenske robe i sadnog materijala, stočne hrane, umjetnih gnojiva i ostalog repromaterijala i sitnog alata za poljoprivredu. U maloprodajama se može naći i hrana i oprema za kućne ljubimce.

Da bi uposlenici ostali u toku sa najnovijim dostignućima u poljoprivredi i da bi mogli dati pravi savjet i kvalitetnu uslugu kupcima redovito se za njih organiziraju predavanja i seminari za svaku novu grupu proizvoda.